PURFOAM PIANA MONTAŻOWA

Jednoskładnikowa, półsztywna poliuretanowa pianka montażowo-izolacyjno-uszczelniająca, zawierająca nieszkodliwy dla środowiska gaz rozprężający

Zastosowanie:

 • montaż elementów z drewna, metalu i tworzyw sztucznych w budownictwie i przemyśle
 • montaż i uszczelnianie rolet, bram garażowych, ościeżnic okiennych i drzwiowych
 • wypełnianie pęknięć i szczelin w połączeniach między elementami przegród budowlanych
 • wypełnianie prześwitów i bruzd dla rur i przewodów instalacyjnych w ścianach, stropach i dachach
 • wypełnianie szczelin wokół kominów i okien dachowych
 • wypełnianie szczelin między płytami styropianowymi w systemach dociepleń ścian zewnętrznych
 • izolacja cieplna dachów i stropodachów, sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania
 • uszczelnianie i wygłuszanie kabin w pojazdach mechanicznych
 • wygłuszanie, łączenie i uszczelnianie prefabrykowanych elementów drewnianych w konstrukcjach szkieletowych

Właściwości:

 • odznacza się poprawnym czasem obróbki i wydajnością początkową
 • wyróżnia się stabilnością wymiarową, sprężystością, szybkim przyrostem, wydajnością końcową i równą, regularną fakturą wierzchnią
 • po nałożeniu rozpręża się i utwardza pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu atmosferycznym i materiałach budowlanych
 • posiada wysoką zdolność rozprężenia w szczelinach roboczych
 • stanowi bardzo dobrą izolację termiczną, akustyczną i przeciwwilgociową
 • po utwardzeniu chemicznie neutralna, odporna na szeroki zakres temperatur i rozwój grzybów oraz pleśni
 • dobrze przyczepna do betonu, tynku, ceramiki budowlanej, drewna, stali, metali, PCW i tym podobnych tworzy sztucznych
 • przyczepna do powierzchni poziomych i pionowych - nie ścieka
 • zapewnia stabilność i elastyczność montowanych elementów
 • nie zawiera (H)CFC, PCB i formaldehydu

 
 

PVC-PURFOAM PIANA NISKOROZPRĘŻNA

Jednoskładnikowa, półsztywna poliuretanowa pianka montażowo-izolacyjno-uszczelniająca, zawierająca nieszkodliwy dla środowiska gaz rozprężający, szczegónie przeznaczona do uszczelnień z PCW

Zastosowanie:

 • montaż okien, parapetów, drzwi, bram, rolet oraz tym podobnych elementów wykończeniowych z PCW i tworzyw sztucznych podobnego typu, drewna, metalu
 • wypełnianie pęknięć i szczelin w połączeniach między elementami przegród budowlanych
 • wypełnianie prześwitów i bruzd dla rur i przewodów instalacyjnych w ścianach, stropach i dachach
 • wypełnianie szczelin wokół kominów i okien dachowych
 • wypełnianie szczelin między płytami styropianowymi w systemach dociepleń ścian zewnętrznych
 • izolacja cieplna dachów i stropodachów, sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania
 • uszczelnianie i wygłuszanie kabin w pojazdach mechanicznych
 • wygłuszanie, łączenie i uszczelnianie prefabrykowanych elementów drewnianych w konstrukcjach szkieletowych

Właściwości:

 • odznacza się poprawnym czasem obróbki i wydajnością początkową
 • wyróżnia się niskim stopniem rozprężania (nie wypacza profili), stabilnością wymiarową, sprężystością, równą, regularną fakturą wierzchnią
 • po nałożeniu rozpręża się i utwardza pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu atmosferycznym i materiałach budowlanych
 • stanowi bardzo dobrą izolację termiczną, akustyczną i przeciwwilgociową
 • po utwardzeniu chemicznie neutralna, odporna na szeroki zakres temperatur i rozwój grzybów oraz pleśni
 • dobrze przyczepna do PCW, betonu, tynku, ceramiki budowlanej, drewna, stali, metali
 • przyczepna do powierzchni poziomych i pionowych - nie ścieka
 • zapewnia stabilność i elastyczność montowanych elementów
 • nie zawiera (H)CFC, PCB i formaldehydu

 
 

WINTERFOAM PIANA ZIMOWA

Jednoskładnikowa, półsztywna poliuretanowa pianka montażowo-izolacyjno-uszczelniająca, przeznaczona do stosowania przy ujemnej temperaturze otoczenia

Zastosowanie:

 • montaż elementów z drewna, metalu i tworzyw sztucznych w budownictwie i przemyśle
 • montaż i uszczelnianie rolet, bram garażowych, ościeżnic okiennych i drzwiowych
 • wypełnianie pęknięć i szczelin w połączeniach między elementami przegród budowlanych
 • wypełnianie prześwitów i bruzd dla rur i przewodów instalacyjnych w ścianach, stropach i dachach
 • wypełnianie szczelin wokół kominów i okien dachowych
 • wypełnianie szczelin między płytami styropianowymi w systemach dociepleń ścian zewnętrznych
 • izolacja cieplna dachów i stropodachów, sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania
 • uszczelnianie i wygłuszanie kabin w pojazdach mechanicznych
 • wygłuszanie, łączenie i uszczelnianie prefabrykowanych elementów drewnianych w konstrukcjach szkieletowych

Właściwości:

 • wielosezonowa (do stosowania przy temperaturze otoczenia od -12°C do +35°C)
 • odznacza się poprawnym czasem obróbki i wydajnością początkową
 • wyróżnia się stabilnością wymiarową, sprężystością (także w niskich temperaturach) oraz wydajnością końcową
 • po nałożeniu rozpręża się i utwardza pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu atmosferycznym i materiałach budowlanych
 • posiada wysoką zdolność rozprężania w szczelinach roboczych
 • nie kruszy się w niskich temperaturach
 • stanowi bardzo dobrą izolacyjność termiczną, akustyczną i przeciwwilgociową
 • po utwardzeniu chemicznie neutralna, odporna na szeroki zakres temperatur i rozwój grzybów oraz pleśni
 • dobrze przyczepna do betonu, tynku, ceramiki budowlanej, drewna, stali, metali, PCW i tym podobnych tworzyw sztucznych
 • przyczepna do powierzchni poziomych i pionowych - nie ścieka
 • zapewnia stabilność i elastyczność montowanych elementów
 • zawiera nieszkodliwy dla środowiska gaz rozprężający
 • nie zawiera (H)CFC, PCB i formaldehydu

 
 

TECFOAM-2-K B2

Dwuskładnikowa, chemoutwardzalna, sztywna, poliuretanowa piana wężykowa do zastosowań konstrukcyjnych, klasy reakcji na ogień B2

Zastosowanie:

 • łączenie elementów budowlanych, gdzie pożądany jest szybki montaż lub gdzie brak jest wystarczającego dostępu wilgoci (np. profile zamknięte i półzamknięte)
 • montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej (mocowanie punktowe bez konieczności kotwienia)
 • wygłuszanie i mocowanie brodzików oraz wanien
 • osadzanie schodów, parapetów, progów
 • klejenie paneli ściennych i dachówek
 • łączenie i uszczelnianie prefabrykatów budowlanych (bez konieczności kotwienia)
 • wypełnianie przestrzeni między elementami przegród pionowych, stropów, stropodachów w charakterze izolacji termicznej i akustycznej
 • szkutnictwo - budowa i naprawa łodzi

Właściwości:

 • klasa reakcji na ogień B2 wg DIN 4102-1
 • chemoutwardzalna (nie wymaga dostępu wilgoci do wiązania)
 • odznacza się bardzo wysoką gęstością, jednorodną, zwartą i regularną strukturą
 • wyróżnia się bardzo szybkim czasem utwardzania i obróbki, niską wodochłonnością oraz stabilnością wymiarową w czasie
 • bardzo wytrzymała mechanicznie (wysoce odporna na naprężenia)
 • zapewnia wysoką sztywność i stabilność montowanych elementów
 • stanowi bardzo dobrą izolację termiczną, akustyczną i przeciwwilgociową
 • po utwardzeniu chemicznie neutralna, odporna na szeroki zakres temperatur i rozwój grzybów oraz pleśni
 • dobrze przyczepna do betonu, tynku, ceramiki budowlanej, drewna, stali, metali, PCW i tym podobnych tworzy sztucznych
 • przyczepna do powierzchni pionowych i poziomych - nie ścieka
 • ekologiczna - zawiera gazy nieszkodliwe dla środowiska

 
 

PVC-WINTERFOAM PIANA ZIMOWA NISKOROZPRĘŻNA

Jednoskładnikowa, półsztywna pianka montażowo-izolacyjna na bazie poliuretanu, przeznaczona do stosowania przy ujemnej temperaturze otoczenia

Zastosowanie:

 • montaż okien, parapetów, drzwi, bram, rolet oraz tym podobnych elementów wykończeniowych z PCW i tworzyw sztucznych podobnego typu, drewna, metalu
 • wypełnianie pęknięć i szczelin w połączeniach między elementami przegród budowlanych
 • wypełnianie prześwitów i bruzd dla rur i przewodów instalacyjnych w ścianach, stropach i dachach
 • wypełnianie szczelin wokół kominów i okien dachowych
 • wypełnianie szczelin między płytami styropianowymi w systemach dociepleń ścian zewnętrznych
 • izolacja cieplna dachów i stropodachów, sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania
 • uszczelnianie i wygłuszanie kabin w pojazdach mechanicznych
 • wygłuszanie, łączenie i uszczelnianie prefabrykowanych elementów drewnianych w konstrukcjach szkieletowych

Właściwości:

 • wielosezonowa (do stosowania przy temperaturze otoczenia od –12°C do +35°C)
 • odznacza się poprawnym czasem obróbki i wydajnością początkową
 • wyróżnia się niskim stopniem rozprężania (nie wypacza profili), stabilnością wymiarową, sprężystością (także w niskich temperaturach)
 • po nałożeniu rozpręża się i utwardza pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu atmosferycznym i materiałach budowlanych
 • nie kruszy się w niskich temperaturach
 • stanowi bardzo dobrą izolację termiczną, akustyczną i przeciwwilgociową
 • po utwardzeniu chemicznie neutralna, odporna na szeroki zakres temperatur i rozwój grzybów oraz pleśni
 • dobrze przyczepna do PCW, betonu, tynku, ceramiki budowlanej, drewna, stali, metali
 • przyczepna do powierzchni poziomych i pionowych - nie ścieka
 • zapewnia stabilność i elastyczność montowanych elementów
 • zawiera nieszkodliwy dla środowiska gaz rozprężający
 • nie zawiera (H)CFC, PCB i formaldehydu

 
 

SZYBKA PIANA MONTAŻOWA

Dwuskładnikowa, chemoutwardzalna, sztywna, poliuretanowa piana wężykowa do zastosowań konstrukcyjnych, klasy reakcji na ogień B3

Zastosowanie:

 • łączenie elementów budowlanych, gdzie pożądany jest szybki montaż lub gdzie brak jest wystarczającego dostępu wilgoci (np. profile zamknięte i półzamknięte)
 • montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej (mocowanie punktowe bez konieczności kotwienia)
 • wygłuszanie i mocowanie brodzików oraz wanien
 • osadzanie schodów, parapetów, progów
 • klejenie paneli ściennych i dachówek
 • łączenie i uszczelnianie prefabrykatów budowlanych (bez konieczności kotwienia)
 • wypełnianie przestrzeni między elementami przegród pionowych, stropów, stropodachów w charakterze izolacji termicznej i akustycznej
 • szkutnictwo – budowa i naprawa łodzi

Właściwości:

 • gotowa do obróbki w ciągu 15 minut od aplikacji !!!
 • klasa reakcji na ogień B3 wg DIN 4102-1
 • chemoutwardzalna (nie wymaga dostępu wilgoci do wiązania)
 • odznacza się bardzo wysoką gęstością, jednorodną, zwartą i regularną strukturą
 • wyróżnia się bardzo szybkim czasem utwardzania i obróbki, niską wodochłonnością oraz stabilnością wymiarową w czasie
 • wytrzymała mechanicznie (wysoce odporna na naprężenia)
 • zapewnia sztywność i stabilność montowanych elementów
 • stanowi bardzo dobrą izolację termiczną, akustyczną i przeciwwilgociową
 • po utwardzeniu chemicznie neutralna, odporna na szeroki zakres temperatur i rozwój grzybów oraz pleśni
 • dobrze przyczepna do betonu, tynku, ceramiki budowlanej, drewna, stali, metali, PCW i tym podobnych tworzy sztucznych
 • przyczepna do powierzchni pionowych i poziomych - nie ścieka
 • ekologiczna - zawiera gazy nieszkodliwe dla środowiska

 
 

GUNFOAM-2002

Jednoskładnikowa, niskorozprężna, półsztywna pistoletowa piana montażowa na bazie poliuretanu, zawierająca nieszkodliwy dla środowiska gaz rozprężający

Zastosowanie:

 • montaż, uszczelnianie i łączenie ościeżnic okiennych, drzwiowych, bram garażowych i rolet (po wcześniejszym zamocowaniu mechanicznym i zabezpieczeniu przed deformacją) - do drzwi i bram przeciwpożarowych stosować piankę ogniochronną Den Braven DBS-9802 NBS
 • wypełnianie pęknięć i szczelin w połączeniach między elementami przegród budowlanych
 • wypełnianie prześwitów i bruzd dla rur i przewodów instalacyjnych w ścianach, stropach i dachach
 • wypełnianie szczelin wokół kominów i okien dachowych
 • wypełnianie szczelin między płytami styropianowymi w systemach dociepleń ścian zewnętrznych
 • izolacja cieplna dachów i stropodachów
 • wygłuszanie, łączenie i uszczelnianie prefabrykowanych elementów drewnianych w konstrukcjach szkieletowych
 • przyklejanie płyt i paneli dekoracyjnych oraz izolacyjnych
 • osadzanie progów, schodów, parapetów i innych elementów wykończeniowych

Właściwości:

 • niskorozprężna
 • odznacza się poprawnym czasem obróbki i wydajnością początkową
 • wyróżnia się wysoką gęstością, niską chłonnością, jednolitą strukturą oraz stabilnością wymiarową
 • po nałożeniu rozpręża się i utwardza pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu atmosferycznym i materiałach budowlanych
 • stanowi bardzo dobrą izolację termiczną, akustyczną i przeciwwilgociową
 • po utwardzeniu chemicznie neutralna, odporna na szeroki zakres temperatur i rozwój grzybów oraz pleśni
 • dobrze przyczepna do betonu, tynku, ceramiki budowlanej, drewna, stali, metali, PCW i tym podobnych tworzyw sztucznych
 • przyczepna do powierzchni poziomych i pionowych - nie ścieka
 • zapewnia stabilność i elastyczność montowanych elementów
 • nie zawiera (H)CFC, PCB i formaldehydu
 • zapewnia precyzyjne dozowanie
 • efektywna w użyciu

 
 

GUNFOAM-3003

Jednoskładnikowa, półsztywna pistoletowa piana montażowa na bazie poliuretanu, zawierająca nieszkodliwy dla środowiska gaz rozprężający

Zastosowanie:

 • montaż, uszczelnianie i łączenie ościeżnic okiennych, drzwiowych, bram garażowych i rolet (po wcześniejszym zamocowaniu mechanicznym i zabezpieczeniu przed deformacją) - do drzwi i bram przeciwpożarowych stosować piankę ogniochronną Den Braven DBS-9802 NBS
 • wypełnianie pęknięć i szczelin w połączeniach między elementami przegród budowlanych
 • wypełnianie prześwitów i bruzd dla rur i przewodów instalacyjnych w ścianach, stropach i dachach
 • wypełnianie szczelin wokół kominów i okien dachowych
 • wypełnianie szczelin między płytami styropianowymi w systemach dociepleń ścian zewnętrznych
 • izolacja cieplna dachów i stropodachów
 • wygłuszanie, łączenie i uszczelnianie prefabrykowanych elementów drewnianych w konstrukcjach szkieletowych
 • przyklejanie płyt i paneli dekoracyjnych oraz izolacyjnych
 • osadzanie progów, schodów, parapetów i innych elementów wykończeniowych

Właściwości:

 • odznacza się w stosunku do piany Gunfoam-2002 skróconym czasem obróbki, podwyższonym przyrostem oraz wyższą przyczepnością do podłoży gładkich
 • odznacza się poprawnym czasem obróbki i wydajnością początkową
 • wyróżnia się wysoką gęstością, niską chłonnością, jednolitą strukturą oraz stabilnością wymiarową
 • po nałożeniu rozpręża się i utwardza pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu atmosferycznym i materiałach budowlanych
 • stanowi bardzo dobrą izolację termiczną, akustyczną i przeciwwilgociową
 • po utwardzeniu chemicznie neutralna, odporna na szeroki zakres temperatur i rozwój grzybów oraz pleśni
 • dobrze przyczepna do betonu, tynku, ceramiki budowlanej, drewna, stali, metali, PCW i tym podobnych tworzyw sztucznych
 • przyczepna do powierzchni poziomych i pionowych - nie ścieka
 • zapewnia stabilność i elastyczność montowanych elementów
 • nie zawiera (H)CFC, PCB i formaldehydu
 • zapewnia precyzyjne dozowanie
 • efektywna w użyciu

 
 

GUNFOAM-4004

Jednoskładnikowa, półsztywna pianka montażowa na bazie poliuretanu, zawierająca nieszkodliwy dla środowiska gaz rozprężający

Zastosowanie:

 • przy stosowaniu się do zaleceń producenta piana zapewnia całkowicie bezpieczny (wolny od wypaczeń i deformacji) montaż ram, schodów, parapetów, progów i tym podobnych elementów, zwłaszcza cienkościennych, osadzanych wyłącznie na pianie, bez montażu mechanicznego
 • mocowanie elementów z drewna, metali, stali, aluminium, PCW, ceramiki budowlanej, gipsu
 • wypełnianie prześwitów i bruzd dla rur i przewodów instalacyjnych w ścianach, stropach i stropodachach
 • izolacja sieci wodnej, c.o., wentylacyjnej, klimatyzacyjnej
 • wypełnianie szczelin wokół kominów i okien dachowych
 • wypełnianie szczelin między płytami styropianowymi w systemach dociepleń ścian zewnętrznych

Właściwości:

 • wyróżnia się wysoką stabilnością wymiarową – małe ryzyko wypaczeń (bezpieczny montaż)
 • praktycznie pozbawiona skurczu
 • krótki czas obróbki
 • średni przyrost (rozprężalność)
 • dobra izolacyjność termiczna
 • bardzo dobre własności robocze (butla daje się całkowicie opróżnić, zapewniając wysoki komfort pracy)
 • ponadto wysoka gęstość, niska chłonność, jednolita struktura
 • po nałożeniu rozpręża się i utwardza pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu atmosferycznym i materiałach budowlanych
 • po utwardzeniu chemicznie neutralna, odporna na szeroki zakres temperatur i rozwój grzybów oraz pleśni
 • dobrze przyczepna do betonu, tynku, ceramiki budowlanej, drewna, stali, metali, PCW i tym podobnych tworzyw sztucznych
 • przyczepna do powierzchni poziomych i pionowych - nie ścieka
 • zapewnia stabilność i elastyczność montowanych elementów
 • nie zawiera (H)CFC, PCB i formaldehydu
 • zapewnia precyzyjne dozowanie
 • efektywna w użyciu

 
 

GUNFOAM-6006 MAXI 60L

Jednoskładnikowa, półsztywna poliuretanowa pistoletowa piana montażowa, z nowoczesną recepturą, umożliwiającą uzyskanie do 50% wyższej wydajności w stosunku do tradycyjnych pian pistoletowych

Zastosowanie:

 • montaż, uszczelnianie i łączenie ościeżnic okiennych, drzwiowych, bram garażowych i rolet (po wcześniejszym zamocowaniu mechanicznym i zabezpieczeniu przed deformacją) - do drzwi i bram przeciwpożarowych stosować piankę ogniochronną Den Braven DBS-9802 NBS
 • wypełnianie pęknięć i szczelin w połączeniach między elementami przegród budowlanych
 • wypełnianie prześwitów i bruzd dla rur i przewodów instalacyjnych w ścianach, stropach i dachach
 • wypełnianie szczelin wokół kominów i okien dachowych
 • wypełnianie szczelin między płytami styropianowymi w systemach dociepleń ścian zewnętrznych
 • izolacja cieplna dachów i stropodachów
 • wygłuszanie, łączenie i uszczelnianie prefabrykowanych elementów drewnianych w konstrukcjach szkieletowych
 • przyklejanie płyt i paneli dekoracyjnych oraz izolacyjnych
 • osadzanie progów, schodów, parapetów i innych elementów wykończeniowych

Właściwości:

 • wysokowydajna – dla maksymalnej efektywności przy montażu okien i drzwi, izolacjach akustycznych czy termicznych
 • dzięki innowacyjnej, nowoczesnej recepturze piana umożliwia uzyskanie do 50% wyższej wydajności (w stosunku do tradycyjnych pianek pistoletowych), tzn. 60 litrów lub ponad 100 metrów bieżących strugi o przekroju 5 cm2
 • oszczędność czasu na wymianie butli, mniejsza ilość odpadów
 • wyróżnia się niską chłonnością, jednolitą strukturą oraz stabilnością wymiarową
 • po nałożeniu rozpręża się i utwardza pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu atmosferycznym i materiałach budowlanych
 • stanowi bardzo dobrą izolację termiczną, akustyczną i przeciwwilgociową
 • po utwardzeniu chemicznie neutralna, odporna na szeroki zakres temperatur i rozwój grzybów oraz pleśni
 • dobrze przyczepna do betonu, tynku, ceramiki budowlanej, drewna, stali, metali, PCW i tym podobnych tworzyw sztucznych
 • przyczepna do powierzchni poziomych i pionowych - nie ścieka
 • zapewnia stabilność i elastyczność montowanych elementów
 • nie zawiera (H)CFC, PCB i formaldehydu
 • zapewnia precyzyjne dozowanie
 • zawiera nieszkodliwy dla środowiska gaz rozprężający (nie uszkadza warstwy ozonowej)
 • efektywna w użyciu

 
 

GUNFOAM-8008 MAXI 65+

Jednoskładnikowa, półsztywna piana pistoletowa wielosezonowa, charakteryzująca się ultra wysoką wydajnością 65+

Zastosowanie:

 • montaż okien, drzwi, parapetów, rolet, bram i tym podobnych elementów z drewna, stali, aluminium, PCW i tworzyw podobnego typu (poza PE, PP), ceramiki budowlanej, gipsu
 • wypełnianie bruzd, prześwitów i przejść instalacyjnych w ścianach, stropach, stropodachach
 • izolacja cieplna sieci wodnej, grzewczej
 • uszczelnianie złączy dachowych
 • izolacja dźwiękowa
 • wypełnianie szczelin między płytami izolacyjnymi w systemach dociepleń ścian zewnętrznych
 • wygłuszanie, łączenie i uszczelnianie prefabrykowanych elementów drewnianych w konstrukcjach szkieletowych

Właściwości:

 • ultra wydajność końcowa maxi 65+ (dla maksymalnej efektywności montażu okien, drzwi, izolacji i wypełnień)
 • wielosezonowa, do prac przy temperaturze otoczenia od -10°C do +30°C
 • optymalnie niskoprężna
 • bardzo krótki czas schnięcia
 • znakomita izolacyjność λ = 27 mW/m*K
 • pojemność 870 ml - oszczędność czasu na wymianie butli, mniejsza ilość odpadów, wygoda i komfort pracy z pistoletem
 • niska chłonność, regularna struktura wewnętrzna i wysoka stabilność wymiarowa
 • klasa reakcji na ogień F wg PN-EN 13501-1:2004
 • po nałożeniu rozpręża się, szczelnie wypełniając szczelinę i utwardza pod wpływem reakcji z wilgocią
 • idealna do szerokich szczelin
 • bardzo dobra izolacja termiczna, akustyczna i przeciwwilgociowa
 • po utwardzeniu chemicznie neutralna, odporna na szeroki zakres temperatur i rozwój grzybów oraz pleśni
 • bardo dobrze przyczepna do betonu, tynku, gładzi, zapraw, wylewek, ceramiki budowlanej, drewna, stali, metali itp.
 • przyczepna do powierzchni poziomych i pionowych - nie ścieka
 • zapewnia stabilność i elastyczność montowanych elementów
 • nie zawiera (H)CFC, PCB i formaldehydu
 • zapewnia precyzyjne dozowanie
 • zawiera nieszkodliwy dla środowiska gaz rozprężający (nie uszkadza warstwy ozonowej)

 
 

GUNFOAM-WINTER -10°C

Jednoskładnikowa, półsztywna pistoletowa piana montażowa na bazie poliuretanu, przeznaczona do stosowania przy ujemnej temperaturze otoczenia

Zastosowanie:

 • montaż, uszczelnianie i łączenie ościeżnic okiennych, drzwiowych, bram garażowych i rolet (po wcześniejszym zamocowaniu mechanicznym i zabezpieczeniu przed deformacją) - do drzwi i bram przeciwpożarowych stosować piankę ogniochronną Den Braven DBS-9802 NBS
 • wypełnianie pęknięć i szczelin w połączeniach między elementami przegród budowlanych
 • wypełnianie prześwitów i bruzd dla rur i przewodów instalacyjnych w ścianach, stropach i dachach
 • wypełnianie szczelin wokół kominów i okien dachowych
 • wypełnianie szczelin między płytami styropianowymi w systemach dociepleń ścian zewnętrznych
 • izolacja cieplna dachów i stropodachów
 • wygłuszanie, łączenie i uszczelnianie prefabrykowanych elementów drewnianych w konstrukcjach szkieletowych
 • przyklejanie płyt i paneli dekoracyjnych oraz izolacyjnych
 • osadzanie progów, schodów, parapetów i innych elementów wykończeniowych

Właściwości:

 • niskorozprężna
 • wielosezonowa (do stosowania przy temperaturze otoczenia od -12°C do +35°C)
 • odznacza się poprawnym czasem obróbki i wydajnością początkową
 • wyróżnia się wysoką gęstością, niską chłonnością, jednolitą strukturą oraz stabilnością wymiarową
 • po nałożeniu rozpręża się i utwardza pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu atmosferycznym i materiałach budowlanych
 • nie kruszy się w niskich temperaturach
 • stanowi bardzo dobrą izolację termiczną, akustyczną i przeciwwilgociową
 • po utwardzeniu chemicznie neutralna, odporna na szeroki zakres temperatur i rozwój grzybów oraz pleśni
 • dobrze przyczepna do betonu, tynku, ceramiki budowlanej, drewna, stali, metali, PCW i tym podobnych tworzyw sztucznych
 • przyczepna do powierzchni poziomych i pionowych - nie ścieka
 • zapewnia stabilność i elastyczność montowanych elementów
 • nie zawiera (H)CFC, PCB i formaldehydu
 • zapewnia precyzyjne dozowanie
 • efektywna w użyciu

 
 

TECFOAM-GLX

Jednoskładnikowa, profesjonalna, niskorozprężna, półsztywna pistoletowa piana montażowa na bazie poliuretanu, zawierająca nieszkodliwy dla środowiska gaz rozprężający

Zastosowanie:

 • montaż stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej, PCW (do drzwi lub bram przeciwpożarowych stosować piankę ogniochronną Den Braven DBS-9802 NBS)
 • montaż ślusarki aluminiowej
 • montaż i uszczelnianie lekkich profili cienkościennych
 • montaż rolet, parapetów, stopni schodowych, progów itp.
 • uszczelnianie złączy dachowych
 • wypełnianie pęknięć i szczelin w połączeniach między elementami przegród budowlanych
 • wypełnianie prześwitów i bruzd dla rur i przewodów instalacyjnych w ścianach, stropach i dachach
 • wypełnianie szczelin wokół kominów i okien dachowych
 • wypełnianie szczelin między płytami styropianowymi w systemach dociepleń ścian zewnętrznych
 • wygłuszanie, łączenie i uszczelnianie prefabrykowanych elementów drewnianych w konstrukcjach szkieletowych

Właściwości:

 • kontrolowana, niska rozprężalność
 • nie wypacza montowanych profili
 • gwarancja parametrów technicznych (ścisłe wartości)
 • odznacza się poprawnym czasem obróbki i wydajnością początkową
 • wyróżnia się wysoką gęstością, niską wodochłonnością, jednolitą i drobnokomórkową strukturą, stabilnością wymiarową oraz wysoką izolacyjnością termiczną
 • po nałożeniu rozpręża się i utwardza pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu atmosferycznym i materiałach budowlanych
 • stanowi bardzo dobrą izolację akustyczną i przeciwwilgociową
 • po utwardzeniu chemicznie neutralna, odporna na szeroki zakres temperatur i rozwój grzybów oraz pleśni
 • bardzo dobrze przyczepna do betonu, tynku, ceramiki budowlanej, drewna, stali, metali, PCW i tym podobnych tworzyw sztucznych
 • przyczepna do powierzchni poziomych i pionowych - nie ścieka
 • nie wypływa poza obręb przestrzeni roboczej
 • wysoka wytrzymałość mechaniczna i fizyczna
 • zapewnia stabilność i elastyczność montowanych elementów
 • nie zawiera (H)CFC, PCB i formaldehydu
 • zapewnia precyzyjne dozowanie
 • efektywna w użyciu

 
 

TECFOAM-FROST -20°C

Jednoskładnikowa, profesjonalna, niskorozprężna, zimowa, półsztywna pistoletowa piana montażowa na bazie poliuretanu, zawierająca nieszkodliwy dla środowiska gaz rozprężający

Zastosowanie:

 • montaż stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej, PCW (do drzwi lub bram przeciwpożarowych stosować piankę ogniochronną Den Braven DBS-9802 NBS)
 • montaż ślusarki aluminiowej
 • montaż i uszczelnianie lekkich profili cienkościennych
 • montaż rolet, parapetów, stopni schodowych, progów itp.
 • uszczelnianie złączy dachowych
 • wypełnianie pęknięć i szczelin w połączeniach między elementami przegród budowlanych
 • wypełnianie prześwitów i bruzd dla rur i przewodów instalacyjnych w ścianach, stropach i dachach
 • wypełnianie szczelin wokół kominów i okien dachowych
 • wypełnianie szczelin między płytami styropianowymi w systemach dociepleń ścian zewnętrznych
 • wygłuszanie, łączenie i uszczelnianie prefabrykowanych elementów drewnianych w konstrukcjach szkieletowych

Właściwości:

 • do prac przy temperaturze od -20°C do +25°C (całosezonowa)
 • kontrolowana, niska rozprężalność
 • nie wypacza montowanych profili
 • gwarancja parametrów technicznych (ścisłe wartości)
 • odznacza się poprawnym czasem obróbki i wydajnością początkową
 • wyróżnia się wysoką gęstością, niską wodochłonnością, jednolitą i drobnokomórkową strukturą, stabilnością wymiarową oraz wysoką izolacyjnością termiczną
 • po nałożeniu rozpręża się i utwardza pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu atmosferycznym i materiałach budowlanych
 • stanowi bardzo dobrą izolację akustyczną i przeciwwilgociową
 • po utwardzeniu chemicznie neutralna, odporna na szeroki zakres temperatur i rozwój grzybów oraz pleśni
 • bardzo dobrze przyczepna do betonu, tynku, ceramiki budowlanej, drewna, stali, metali, PCW i tym podobnych tworzyw sztucznych
 • przyczepna do powierzchni poziomych i pionowych - nie ścieka
 • nie wypływa poza obręb przestrzeni roboczej
 • wysoka wytrzymałość mechaniczna i fizyczna
 • zapewnia stabilność i elastyczność montowanych elementów
 • nie zawiera (H)CFC, PCB i formaldehydu
 • zapewnia precyzyjne dozowanie
 • efektywna w użyciu

 
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.