Sylitol-Compact

Zastosowanie

Do wykonywania, wypełniających, egalizujących powłok wewnętrznych i zewnętrznych.
Doskonała jako mostek szczepny na powierzchniach gładkich, zwartych a także starych matowych powłokach dyspersyjnych przed nałożeniem kolejnej powłoki z farby dyspersyjno-silikatowej.


Właściwości

 • Odporna na praktycznie każde warunki atmosferyczne
 • Przepuszczalna dla CO2
 • Dobrze kryjąca
 • Szlamująca drobne rysy i ubytki
 • Egalizująca fakturę podłoża
 • Bardzo dobrze przyczepna na podłożach mineralnych oraz starych matowych powłokach dyspersyjnych

 
 

Sylitol-Minera

Zastosowanie

Do wykonywania dobrze wypełniających, wyrównujących fakturę i szlamujących rysy w podłożu powłok wewnętrznych i zewnętrznych. Materiał można stosować jako warstwę gruntującą, podkładową i wierzchnią.
Szczególnie polecany jako warstwa szczepna na gładkich i zwartych podłożach lub powierzchniach po wyługowaniu starych powłok, jako warstwa gruntująca pod powłoki krzemianowe jak również do uzupełniania drobnych ubytków i szlamowania rys w tynkach przed nakładaniem powłok z farb i tynków krzemianowych.
Wewnątrz może być stosowany także jako nadająca delikatną fakturę warstwa pośrednia przed nałożeniem lazury. Sylitol-Minera można stosować jako warstwa ochronna na płytach ściennych z betonu komórkowego. Spełnia wymagania producentów betonu komórkowego.


Właściwości

 • Nie zawiera środków konserwujących, rozpuszczalników, zmiękczaczy
 • Odporny na praktycznie każde warunki atmosferyczne
 • Szlamuje drobne rysy i ubytki
 • Posiada właściwości sorpcyjne
 • Przepuszczalny dla CO2
 • Dobrze przyczepny do podłoży mineralnych poprzez krzemianowanie
 • Posiada właściwości szczepne na gładkich, zwartych podłożach
 • Przyjazny dla środowiska
 • Niepalny, A2 według DIN 4102
 • Nie zawiera składników powodujących „fogging” - „łapanie” kurzu z powietrza

 
 

Sylitol-NQG

Zastosowanie

Sylitol-NQG jest farbą dyspersyjno-silikatową według DIN 18 363, rozdz. 2.4.1, o bardzo dobrej przyczepności do podłoży mineralnych oraz istniejących matowych powłok na bazie żywic silikonowych i dyspersyjnych. Wysokiej jakości szkło wodne potasowe, zmniejsza ryzyko wystąpienia wykwitów węglanu potasu. Farba doskonała w obróbce. Chroni malowane powierzchnie przed porastaniem algami i grzybami.


Właściwości

 • Wysoce odporna na zabrudzenia
 • Trwała i niepodatna na kredowanie
 • O potrójnym krzemianowaniu w celu uzyskania optymalnej wytrzymałości
 • Szybko odporna na zacinający deszcz
 • Odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne ; światłotrwała
 • Tworzy mineralnie matowe powierzchnie
 • Nie tworzy błony, wysoce przepuszczalna dla CO2

 
 

Sylitol-plus

Zastosowanie

Farba gotowa do użycia, silikatowa na bazie szkła wodnego potasowego z organicznymi stabilizatorami do malowania podłoży mineralnych. Spełnia wymagania DIN 18 363 i zawiera nie więcej niż 5% substancji organicznych. Sylitol-plus jest odporna na oddziaływanie warunków atmosferycznych, jest dobrze kryjąca, posiada wysoki stopień bieli, zawiera odporne na działanie światła pigmenty, jest wysoce dyfuzyjna.


Właściwości

 • odporna na działanie warunków atmosferycznych
 • dobra ochrona przed deszczem
 • przepuszczalna dla CO2
 • dyfuzyjna
 • podwójnie krzemianująca
 • dobra przyczepność poprzez krzemianowanie z mineralnymi podłożami
 • łatwa w nakładaniu
 • niepalna, A2 według DIN 4102
 • możliwość barwienia w systemie ColorExpress

 
 

Muresko-plus

Zastosowanie

Farba przeznaczona do malowania tynków gładkich i fakturowanych. Dodatek siloksanu chroni przed wnikaniem wilgoci, zapewniając jednocześnie odpowiednią przepuszczalność dla pary wodnej i dwutlenku węgla. Na podłożach porowatych farba tworzy zależnie od stopnia rozcieńczenia powłoki zachowujące strukturę podłoża lub powłoki wyrównujące. Szczególnie polecana do renowacji starych, nośnych powłok na gotowych elementach budowlanych wykonanych z betonu komórkowego.


Właściwości

 • wodorozcieńczalna, o słabym neutralnym zapachu
 • odporna na warunki atmosferyczne
 • hydrofobowa
 • odporna na zasady, nie zmydla się
 • łatwa w nakładaniu
 • doskonale pokrywa krawędzie i wypukłości

 
 

Amphibolin

Zastosowanie

Bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa farba do fasad i powierzchni wewnętrznych o wszechstronnym zastosowaniu i wyjątkowo dobrej przyczepności do prawie każdego podłoża. Do wykonywania odpornych na warunki atmosferyczne powłok zewnętrznych na gładkich lub lekko chropowatych podłożach. Chroni przed agresywnymi zanieczyszczeniami zawartymi w atmosferze. Farba uniwersalna, przeznaczona do stosowania na mineralnych tynkach cementowo- wapiennych i cementowych, betonie, cegle wapienno-piaskowej, murze licowym z cegły ceramicznej, nośnych starych powłokach, powierzchniach ocynkowanych, twardym PCW, płytach włókno-cementowych i nie wymiarowych elementach drewnianych. Wewnątrz stosowana do wykonywania niezwykle wytrzymałych, odpornych na szorowanie, zachowujących pierwotną fakturę powłok. Polecana szczególnie do wykonywania, narażonych na duże obciążenia powłok na tapetach z włókna szklanego z systemu Capaver. Dzięki wysokiemu współczynnikowi odbijania światła nadaje się znakomicie do niedoświetlonych korytarzy, klatek schodowych, magazynów, hal fabrycznych i garaży podziemnych.


Właściwości

 • Bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa
 • Nie zawiera składników powodujących „fogging” - „łapanie” kurzu z powietrza
 • Wodorozcieńczalna, przyjazna dla środowiska, o słabym, neutralnym zapachu
 • Odporna na praktycznie każde warunki atmosferyczne
 • Odporność na szorowanie na mokro: Klasa 1 (< 5 μm) według PN EN 13 300
 • Zdolność krycia (wsp. kontrastu): Klasa 2 przy wydajności 8 m2/l tj. ok. 120 ml/m2
 • Hydrofobowa, odporna na intensywne opady atmosferyczne wg. DIN 4108
 • Wysoce przyczepna
 • Nie żółknąca
 • Odporna na zasady, nie zmydla się
 • Tworzy cienką warstwę zachowując fakturę malowanej powierzchni
 • Odporna na wodne środki dezynfekcyjne oraz domowe środki czystości.
 • Łatwa w użyciu
 • Zawiera fotokataliktycznie działające pigmenty

 
 

Amphisil

Zastosowanie

Farba fasadowa, szczególnie polecana do malowania tynków mineralnych. Powłoki wykonane farbą Amphisil są niezwykle ekonomiczne ponieważ ze wzgledu na możliwość rozcieńczenia środkiem gruntującym CapaSol LF na nośnych, mocnych podłożach w większości przypadków można zrezygnować z gruntowania.
Właściwości

 • Wodorozcieńczalna, ekologiczna, o słabym neutralnym zapachu
 • Odporna na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych
 • Odporna na zasady, nie zmydla się
 • Niskie naprężenia wewnętrzne
 • Łatwa w obróbce
 • Dzięki specjalnej kombinacji spoiwa i pigmentów łączy w sobie pozytywne właściwości farb dyspersyjnych i silikatowych.

 
 

AcrylFassadenfarbe

Zastosowanie

Fasadowa farba dyspersyjna, odporna na działanie warunków atmosferycznych. Do wykonywania białych i barwnych powierzchni. Może być stosowana również we wnętrzach.


Właściwości

 • Przyjazna dla środowiska
 • Wodorozcieńczalna
 • Łatwa w obróbce
 • Odporna na wpływy atmosferyczne
 • Kategoria przepuszczalności wody (wartość-w): >0,5 [kg/(m2·h0,5), W1
 • Przenikanie pary wodnej (wartość sd): <0,14 , V1
 • Dobrze kryjąca (klasa 3 przy wydajności 7 m2/l wg. PN EN 13300)

 
 

Disbocret 515 Betonfarbe

Zastosowanie

Powłoka chroniąca przed wnikaniem szkodliwych substancji i wody. Do stosowania na nowym, starym i naprawianym betonie i żelbecie. Także do betonu pokrytego starymi warstwami malarskimi.


Właściwości

 • Idealna w nakładaniu.
 • Odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne.
 • Odporna na alkalia oraz promieniowanie UV.
 • Odporna na chlorki w tym sól drogową
 • Pokrywa rysy powierzchniowe <0,1 mm.
 • Dyfuzyjna dla pary wodnej.
 • Hamuje wnikanie CO2 i SO2.
 • Wysoce wypełniająca i dobrze rozlewna.
 • Kontrolowana jakość - posiada aprobatę techniczną IBDiM
 • Spełnia wymagania normy EN 1504-2

 
 

FibroSil

Zastosowanie

FibroSil jest materiałem służącym do wykonywania powłok szlamujących pęknięcia. Przeznaczony jest do pokrywania powierzchni tynków i starych, nośnych powłok dyspersyjnych.
FibroSil można łączyć z farbami dyspersyjnymi, np. Muresko-plus lub farbami silikonowymi, jak AmphiSilan lub ThermoSan.
Wewnątrz FibroSil można stosować jako materiał do nadawania delikatnej faktury powierzchni w połączeniu ze wszystkimi farbami wewnętrznymi. Doskonałe efekty można uzyskać w połączeniu z produktami Deco-Lasur matt lub Deco-Lasur glänzend.


Właściwości

 • Szlamujący rysy
 • Egalizujący podłoże
 • Zwiększający przyczepność na gładkich podłożach
 • Łatwy w nakładaniu
 • Wodorozcieńczalny o słabym zapachu

 
 

PermaSilan

Zastosowanie

Szlamująca rysy dobrze dyfuzyjna farba fasadowa do tynków z powierzchniowymi drobnymi rysami włoskowatymi. W połączeniu ze środkiem FibroSil także na rysy w całej grubości warstwy tynków. Farba jest przeznaczona do stosowania na tynkach cementowo - wapiennych i cementowych, betonie, nieuszkodzonych plastyczno-elastycznych powłokach, nośnych starych powłokach malarskich i systemach ociepleń.


Właściwości

 • Wodorozcieńczalna, przyjazna dla środowiska, o słabym zapachu
 • Odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne
 • Łatwa w obróbce
 • Mineralny wygląd powierzchni
 • Bezrozpuszczanikowa
 • Nie powodująca naprężeń
 • Elastyczna w niskich temperaturach
 • Wysoce przyczepna
 • Kryjąca rysy
 • Odporna na zasady, nie zmydla się
 • Niepodatna na porastanie algami i grzybami

 
 

Cap-elast Phase 1

Zastosowanie

Do wykonywania odpornych na warunki atmosferyczne powłok przekrywających i mostkujących spękania na powierzchniach fasad oraz powierzchniach betonowych, a także do ochrony podłoży przed nie korzystnymi wpływami atmosferycznymi i agresywnymi zanieczyszczeniami powietrza.


Właściwości

 • Wodorozcieńczalne, przyjazne dla środowiska, o słabym zapachu
 • Odporne na warunki atmosferyczne
 • Chroniące przed wnikaniem CO2 – sd CO2 > 50 m
 • Elastoplastyczne, spajające pęknięcia, doskonale kryjące
 • Egalizujące podłoże
 • Odporne na działanie zasad, nie zmydlające się

 
 

Cap-elast Phase 2

Zastosowanie

Do wykonywania odpornych na warunki atmosferyczne powłok przekrywających i mostkujących spękania na powierzchniach fasad oraz powierzchniach betonowych, a także do ochrony podłoży przed nie korzystnymi wpływami atmosferycznymi i agresywnymi zanieczyszczeniami powietrza.


Właściwości

 • Wodorozcieńczalne, przyjazne dla środowiska, o słabym zapachu
 • Odporne na warunki atmosferyczne
 • Chroniące przed wnikaniem CO2 – sd CO2 > 50 m
 • Elastoplastyczne, spajające pęknięcia, doskonale kryjące
 • Egalizujące podłoże
 • Odporne na działanie zasad, nie zmydlające się

 
 

Cap-elast Dehnspachtel

Zastosowanie

Do wykonywania odpornych na warunki atmosferyczne powłok przekrywających i mostkujących spękania na powierzchniach fasad oraz powierzchniach betonowych, a także do ochrony podłoży przed nie korzystnymi wpływami atmosferycznymi i agresywnymi zanieczyszczeniami powietrza.


Właściwości

 • Wodorozcieńczalne, przyjazne dla środowiska, o słabym zapachu
 • Odporne na warunki atmosferyczne
 • Chroniące przed wnikaniem CO2 – sd CO2 > 50 m
 • Elastoplastyczne, spajające pęknięcia, doskonale kryjące
 • Egalizujące podłoże
 • Odporne na działanie zasad, nie zmydlające się

 
 

Cap-elast Faserpaste

Zastosowanie

Do wykonywania odpornych na warunki atmosferyczne powłok przekrywających i mostkujących spękania na powierzchniach fasad oraz powierzchniach betonowych, a także do ochrony podłoży przed nie korzystnymi wpływami atmosferycznymi i agresywnymi zanieczyszczeniami powietrza.


Właściwości

 • Wodorozcieńczalne, przyjazne dla środowiska, o słabym zapachu
 • Odporne na warunki atmosferyczne
 • Chroniące przed wnikaniem CO2 – sd CO2 > 50 m
 • Elastoplastyczne, spajające pęknięcia, doskonale kryjące
 • Egalizujące podłoże
 • Odporne na działanie zasad, nie zmydlające się

 
 

AmphiSilan Grundierfarbe

Zastosowanie

Wodorozcieńczalna, przyjazna dla środowiska specjalna farba gruntująca poprawiająca przyczepność na zwartych, gładkich podłożach i wzmacniająca zwietrzałe tynki syntetyczne przed malowaniem farbą fasadową AmphiSilan -, ThermoSan- bądź AmphiSilan Nespri-Tec. Dostosowana do malowania metodą bezpyłowego natrysku Nespri-Tec. W zależności od warunków atmosferycznych zastosować siatki lub plandeki ochronne.

 
 

ThermoSan NQG

Zastosowanie

Nowoczesna farba ze specjalną formułą: nano- cząsteczkami kwarcu, które wzmacniają specjalną kombinację spoiwa farby opartą na żywicach silikonowych. Nano- cząsteczki kwarcu tworzą gęstą, mineralnie twardą trójwymiarową sieć, która czyni farbę niepodatną na zabrudzenia. Charakteryzuje się optymalnie dobranymi do wymagań stawianych systemom ociepleniowym właściwościami, takimi jak: wysoka odporność na opady atmosferyczne i wysoka przepuszczalność pary wodnej. Farba ThermoSan zalecana jest do stosowania w systemach ociepleń BSO na tynkach: cementowo-wapiennych, akrylowych, silikonowych.


Właściwości

 • Posiada właściwości zapobiegające rozwojowi grzybów, alg, mchów i porostów
 • Odporna na zasady, nie zmydla się
 • Wysoce przepuszczalna dla CO2
 • Nie tworzy błony, mikroporowata
 • Wypełnia drobne rysy na powierzchni tynku
 • Zawiera specjalne, działające fotokatalitycznie pigmenty (Caparol Clean Concept – CCC)
 • Posiada pozwolenie na obrót produktem biobójczym: nr 4190/10.

 
 

AmphiSilan NQG

Zastosowanie

Nowoczesna farba ze specjalną formułą: nanocząsteczkami kwarcu, które wzmacniają specjalną kombinację spoiwa farby opartą na żywicach silikonowych. Nanocząsteczki kwarcu tworzą gęstą, mineralnie twardą trójwymiarową sieć, która czyni farbę niepodatną na zabrudzenia. Dzięki specjalnej kombinację spoiwa z żywic silikonowych jest doskonała do wykonywania hydrofobowych, przepuszczalnych dla pary wodnej powłok elewacyjnych na tynkach i podłożach mineralnych oraz do renowacji fasad na dobrze przylegających powłokach krzemianowych i matowych farbach dyspersyjnych, tynkach z żywic syntetycznych i systemach ociepleń. AmphiSilan łączy w sobie najlepsze cechy farb dyspersyjnych i klasycznych farb krzemianowych. Te i powyższe właściwości predestynują AmphiSilan również do zastosowania w obiektach zabytkowych oraz na tynkach wapiennych.


Właściwości

 • Niskie naprężenia wewnętrzne, nie wykazująca właściwości termoplastycznych, nie tworzy błony, mikroporowata, tworzy aktywną kapilarną strefę suchą, przepuszczalna dla CO2, odporna na agresywne oddziaływanie zanieczyszczonego powietrza, zawiera specjalne fotokatalitycznie działające pigmenty.

 
 

AmphiSilan-plus

Zastosowanie

Dzięki specjalnej kombinację spoiwa z żywic silikonowych farba jest doskonała do wykonywania hydrofobowych, przepuszczalnych dla pary wodnej powłok elewacyjnych na tynkach i podłożach mineralnych oraz do renowacji fasad na dobrze przylegających powłokach krzemianowych i matowych farbach dyspersyjnych, tynkach z żywic syntetycznych i systemach ociepleń. AmphiSilan Plus łączy w sobie najlepsze cechy farb dyspersyjnych i klasycznych farb krzemianowych. Te i powyższe właściwości predestynują AmphiSilan Plus również do zastosowania w obiektach zabytkowych oraz na tynkach wapiennych.


Właściwości

 • Niskie naprężenia wewnętrzne, nie wykazująca właściwości termoplastycznych, nie tworzy błony, mikroporowata, tworzy aktywną kapilarną strefę suchą, przepuszczalna dla CO2, odporna na agresywne oddziaływanie zanieczyszczonego powietrza, zawiera specjalne fotokatalitycznie działające pigmenty.

 
 

AmphiSilan Compact

Zastosowanie

Wypełniająca farba elewacyjna na tynki, nośne matowe farby silikatowe i dyspersyjne, nieuszkodzone BSO (bezspoinowy system ociepleń) oraz do optycznej egalizacji nierównomiernie zatartych tynków mineralnych oraz powierzchni w miejscach napraw lub uzupełnień tynków w systemie AmphiSilan. Dobrze nadaje się do szlamowania drobnych rys na powierzchni tynków.


Właściwości

 • Odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne, hydrofobowa, nie tworzy błony, mikroporowata, wysoce przepuszczalna dla pary wodnej i CO2, o niskich naprężeniach.

 
 

AmphiSilan Vollton- und Abtönfarbe

Zastosowanie

Barwniki na bazie żywicy silikonowej do barwienia farb fasadowych AmphiSilan, AmphiSilan-Compact, AmphiSilan-Grundierfarbe, ThermoSan oraz do wymalowań w intensywnych, pełnych kolorach.


Właściwości

 • Wodorozcieńczalne, przyjazne dla środowiska i światłotrwałe.

 
 

CarboSol Fassadenfarbe Nespri

Zastosowanie

Dzięki nowo opracowanej kombinacji spoiw Silacryl i żywic silikonowych oraz nano- cząsteczkom pigmentów i wypełniaczy zminimalizowano skłonność do zabrudzeń. Ekstremalnie odporna na deszcze, bardzo dobrze kryjąca, wysoce przepuszczalna dla pary wodnej farba fasadowa na nośne powłoki farb silikatowych, dyspersyjnych matowych, tynki dyspersyjne i systemy ETICS. Farba CarboSol Nespri łączy w sobie zalety sprawdzonych farb dyspersyjnych i klasycznych silikatowych. CarboSol Nespri jest wzmocniona drobnym włóknem węglowym. Farba CarboSol Nespri posiada mineralny charakter, wysychając nie tworzy błony, jest wysoce paroprzepuszczalna i umożliwia uzyskanie matowych, przypominających farby wapienne powierzchni. Właściwości te predestynują farbę CarboSol Nespri także do stosowania w obiektach zabytkowych, na tynkach wapiennych i systemach renowacyjnych.


Właściwości

 • Wodorozcieńczalna, nie obciążająca środowiska, o nikłym zapachu
 • Odporna na czynniki atmosferyczne
 • Z efektem perlenia minimalizującym brudzenie fasad
 • Odporna na agresywne składniki w powietrzu i deszczach
 • Odporna na alkalia, nie zmydla się
 • Wysoce przepuszczalna dla CO2
 • Nie tworzy błony, mikroporowata
 • Wysycha bez naprężeń, nie termoplastyczna
 • Z dodatkiem specjalnych, działających foto- katalitycznie pigmentów
 • Wzmocniona włóknem węglowym
 • Lekko wypełniająca
 • Bardzo dobrze kryjąca
 • Łatwa w użyciu
 • O mineralnym charakterze

 
 

CarboSol Fassadenfarbe Compact

Zastosowanie

Dzięki nowo opracowanej kombinacji spoiw Silacryl i żywic silikonowych oraz nano- cząsteczkom pigmentów i wypełniaczy zminimalizowano skłonność do zabrudzeń. Ekstremalnie odporna na deszcze, bardzo dobrze kryjąca, wysoce przepuszczalna dla pary wodnej farba fasadowa na nośne powłoki farb silikatowych, matowych dyspersyjnych, tynki dyspersyjne i systemy ETICS. Farba CarboSol Compact łączy w sobie zalety sprawdzonych farb dyspersyjnych i klasycznych silikatowych. CarboSol Compact posiada mineralny charakter, nie tworzy błony, jest wysoce paro- przepuszczalna i umożliwia uzyskanie matowych, przypominających farby wapienne powierzchni. CarboSol Compact jest wzmocniona włóknem węglowym co umożliwia jednoczesne z malowaniem szlamowanie drobnych rys w tynkach.


Właściwości

 • Wodorozcieńczalna, nie obciążająca środowiska, o nikłym zapachu
 • Odporna na czynniki atmosferyczne
 • Wysoce paroprzepuszczalna, klasa 1 „wysoka paro- przepuszczalność“ wg PN EN 1062 sd< 0,01 m.
 • Nie przepuszczająca wody, klasa 3 (najlepsza) „niska przepuszczalność wody“ wg. PN EN 1062, cz. 3: w < 0,05 [kg/(m2 · h0,5)]
 • Z efektem perlenia minimalizującym brudzenie fasad
 • Odporna na agresywne składniki w powietrzu i deszczach
 • Odporna na alkalia, nie zmydla się
 • Wysoce przepuszczalna dla CO2
 • Nie tworzy błony, mikroporowata
 • Wysycha bez naprężeń, nie termoplastyczna
 • Z dodatkiem specjalnych, działających foto- katalitycznie pigmentów
 • Wzmocniona włóknem węglowym
 • Lekko wypełniająca
 • Szlamuje drobne rysy w tynkach
 • Bardzo dobrze kryjąca
 • Łatwa w użyciu
 • O mineralnym charakterze

 
 

Muresko-Premium

Zastosowanie

Do wykonywania wysokiej jakości powłok elewacyjnych na podłożach gładkich lub fakturowanych. Specjalne spoiwo typu SilaCryl® umożliwia osiągnięcie takich parametrów powłoki malarskiej, które zagwarantują wysoki poziom ochrony przed wilgocią oraz bardzo dobrą dyfuzyjność dla pary wodnej i CO2. Specjalne spoiwo typu SilaCryl® gwarantuje także szerokie możliwości barwienia, odporność na wpływy atmosferyczne, stabilność na procesy kredowania powłok oraz przyczepność taką jak powłok na bazie czystych akrylanów.
Na tynkach szorstkich Muresko-Premium zależnie od stopnia rozcieńczenia tworzy powłoki eksponujące lub egalizujące fakturę podłoży. Jest także specjalnie przygotowana jako powłoka renowacyjna na specjalistyczne powłoki na prefabrykatach z betonu komórkowego.


Właściwości

 • wodorozcieńczalna, ekologiczna, o słabym neutralnym zapachu
 • odporna na warunki atmosferyczne
 • hydrofobowa
 • odporna na zasady, nie zmydla się
 • łatwa w nakładaniu
 • doskonale pokrywa krawędzie i wypukłości.
 • zawiera dodatki przeciwko rozwojowi alg, pleśni i grzybów
 • posiada pozwolenie na obrót produktem biobójczym: nr 4176/10

 
 

Sylitol-Finish

Zastosowanie

Farby fasadowe systemu Sylitol to gotowe do malowania produkty na bazie krzemianów, w których funkcję spoiwa pełni szkło wodne potasowe z dodatkiem stabilizatorów organicznych. Pod względem składu farby te spełniają wymagania normy DIN 18363, ust. 2.4.1.
Farby Sylitol tworzą powłoki odporne na warunki atmosferyczne, są bardzo dobrze dyfuzyjne, posiadają dobre właściwości kryjące i wysoki stopień bieli. Ich barwniki są odporne na działanie światła.
Farby Sylitol można stosować do powlekania nie malowanych tynków mineralnych, zwartego, pozbawionego wykwitów kamienia naturalnego, muru licowego z cegły piaskowo-wapiennej oraz do renowacji starych, nośnych powłok z farb i tynków krzemianowych.


Właściwości

 • Odporna na praktycznie każde warunki atmosferyczne
 • Posiada właściwości sorpcyjne
 • Przepuszczalna dla CO2
 • Podwójne krzemionkowanie – zawiera dodatek kwarcu
 • Dobra przyczepność z podłożami mineralnymi poprzez krzemionkowanie
 • Łatwa w użyciu
 • Niepalna, A2 wg DIN 4102

 
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.