Hempel

HEMPADUR FD 17410

 HEMPADUR FAST DRY 17410 jest dwuskładnikowa, grubopowłokowa farba epoksydowa, o stosunkowo wysokiej zawartosci czesci stałych i o krótkim czasie schniecia. Zawiera fosforan cynku.


Zalecane stosowanie

Jako grunt w warunkach atmosferycznych łagodnych i średnich korozyjnie.
Jako międzywarstwa albo powłoka nawierzchniowa w systemach epoksydowych w warunkach średnich i ciężkich korozyjnie.
Jako powłoka nawierzchniowa tylko tam, gdzie żółknięcie i kredowanie jest akceptowalne.

 
 

HEMPADUR FD 15560

 HEMPADUR FAST DRY 15560 jest dwuskładnikową farbą epoksydową, charakteryzującą się bardzo krótkim czasem schnięcia. Zawiera fosforan cynku.

Zalecane stosowanie

Jako szybkoschnący grunt lub międzywarstwa w systemach HEMPADUR, szczególnie do szybkich przemalowań w warunkach warsztatowych i innych, gdy spełnianie wymagań V.O.C jest wymagane.

 
 

HEMPADUR FD 45410

 HEMPADUR FAST DRY 45410 jest dwuskładnikową farbą epoksydową o wysokiej zawartości części stałych, pigmentowaną fosforanem cynku.


Zalecane stosowanie

Jako szybkoschnąca warstwa nawierzchniowa w środowiskach od niskiej do silnej korozyjności. Jako system jednowarstwowy bezposrednio na metal w środowiskach o niskiej korozyjności. Jako warstwa nawierzchniowa, gdzie akceptowalny jest typowy wygląd powłok epoksydowych.

 
 

HEMPADUR 45143

HEMPADUR 45143 jest dwuskładnikową farbą epoksydową utwardzaną adduktem poliamidowym, o dobrych właściwościach zwilżających. Tworzy twardą, wytrzymałą powłokę o niskiej przepuszczalności wody, odporną na: ścieranie i uderzenia, wodę morską, oleje mineralne, węglowodory alifatyczne oraz spryskiwanie benzyną i podobnymi produktami. Nieszkodliwa dla ładunku zboża.

 

Zalecane stosowanie

1. Jako grubopowłokowy grunt, międzywarstwa i warstwa nawierzchniowa w systemach malarskich pracujących w warunkach silnie korozyjnych. Jako powłoka nawierzchniowa, tam gdzie wygląd zewnętrzny jest mniej istotny.
2. Do zaprawek i renowacji w temperaturze powyżej -10°C, na pokrywy luków, pokłady, ładownie.
3. Jako powłoka w zbiornikach balastowych.


HEMPADUR 45143 jest przeznaczony do użytku w klimacie zimnym.

 

 

 
 

HEMPADUR 47200

HEMPADUR 47200 jest szybkoschnącą, dwuskładnikową farbą epoksydową utwardzaną adduktami poliaminowymi. Zawiera błyszcz żelazowy i fosforan cynku. Utwardza się w temperaturach powyżej -10°C i tworzy twardą i odporną na ciężkie warunki pracy powłokę.


Zalecane stosowanie

 

Jako szybkoschnący grunt lub międzywarstwa w systemach HEMPADUR, szczególnie do szybkich przemalowań w warunkach warsztatowych i innych. Może być specyfikowana, gdy ze względów technologicznych oczekiwany jest długi czas do przemalowania nawierzchniową powłoką poliuretanową (typowa powłoka transportowa).

 

 

 
 

HEMPADUR MASTIC 45880

 HEMPADUR MASTIC 45880 jest dwuskładnikową grubopowłokową farbą epoksydową o wysokiej zawartości części stałych, utwardzaną poliamidami, posiadającą dobre właściwości zwilżające. Tworzy twardą i wytrzymałą powłokę. Utwardza się w niskich temperaturach.

Zalecane stosowanie

Jako powłoka przeciwkorozyjna, podkładowa i nawierzchniowa w systemach malarskich o wysokiej odporności, gdzie wymagana jest niska zawartość lotnych substancji organicznych oraz duża grubość powłoki. Jako uniwersalna powłoka zgodnie ze specyfikacją, do niewielkich napraw m.in. zbiorników balastowych i podwodnych części kadłuba, gdzie może zastąpić wiele produktów.
Może być specyfikowana, gdy ze względów technologicznych konieczny jest wydłużony czas przemalowania nawierzchniową powłoką poliuretanową. Jako powłoka minimalizująca „oczkowanie”, stosowana głównie na utwardzone krzemiany cynku (produkty typu GALVOSIL) lub natryskowe powłoki metalizacyjne.

 
 

HEMPADUR 35560

 HEMPADUR 35560 jest bezrozpuszczalnikową, dwuskładnikową, grubopowłokową utwardzaną adduktami poliaminowymi farbą epoksydową. Powłoka jest odporna na wodę słodką.

Zalecane stosowanie

Jako powłoka w zbiornikach i rurociągach wody pitnej.

 
 

HEMPADUR 85671

 HEMPADUR 85671 jest dwuskładnikową, utwardzaną adduktami aminowymi farbą fenolowoepoksydową (nowolakową). Powłoka charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością i odpornością na temperaturę, wodę i chemikalia.

Zalecane stosowanie

Jako powłoka na wewnętrzne powierzchnie zbiorników na gorącą wodę, wodę morską, ropę naftową, itp.
Jako powłoka w zbiornikach wody pitnej.
Jako powłoka gruntowa w systemach malarskich specjalnego przeznaczenia.

 
 

HEMAPTHANE TC 55210

HEMPATHANE TOPCOAT 55210 jest dwuskładnikową farbą poliuretanową tworzącą powłokę o trwałym połysku i kolorze, utwardzaną izocyjanianami alifatycznymi.

Zalecane stosowanie

Jako powłoka nawierzchniowa do ochrony konstrukcji stalowych w silnie korozyjnym środowisku, gdzie wymagana jest odporność na światło i trwałość połysku. Minimalna temperatura utwardzania – 10°C. 

 
 

HEMPATHANE HS 55610

HEMPATHANE HS 55610 jest zawierającą fosforan cynku, utwardzaną izocyjanianami alifatycznymi, dwuskładnikową farbą poliuretanową o trwałym połysku i kolorze.


Zalecane stosowanie

Jako spełniająca wymagania pod względem zawartości lotnych związków organicznych, grubopowłokowa farba nawierzchniowa na stal w środowisku korozyjnym. Może być specyfikowana jako jednowarstwowy system „bezpośrednio na metal” w środowiskach korozyjnych C2 i C3. 

 
 

HEMPEL'S GALVOSIL 15700

 HEMPEL’S GALVOSIL 15700 jest dwuskładnikowa, zawierajaca rozpuszczalniki organiczne samoutwardzalna nieorganiczna farba krzemianowo-cynkowa. Tworzy powłoke o wyjatkowej odpornosci na warunki atmosferyczne i scieranie. Posiada doskonała odpornosc chemiczna w zakresie pH 6-9. Zakres temperatur pracy podano ponizej. Nakładac natryskiem bezpowietrznym. Chroni katodowo lokalne uszkodzenia mechaniczne.
Pył cynkowy Hempel's Zinc 97170 spełnia wymagania ISO 3549 i ASTM D520 typ I, Hempel's Zinc 97140 dodatkowo spełnia wymagania ASTM D520 typ II.

Zalecane stosowanie

1. Jako antykorozyjny grunt ogólnego stosowania przeznaczony do pracy w ciezkich warunkach korozyjnych.
2. Jako pojedyncza powłoka do długotrwałej ochrony przed korozja konstrukcji stalowych eksponowanych w srodowiskach o średniej i dużej agresywności oraz narażonych na ścieranie.
3. Jako powłoka w zbiornikach zgodnie z CARGO PROTECTION GUIDE.
Spełnia wymagania SSPC-Paint 20, typ 1, poziom 1 i ISO 12944-5.

 
 

HEMPEL'S SILICONE ALUMINIUM 56914

 HEMPEL’S SILICONE ALUMINIUM 56914 jest farbą polisiloksanową zawierającą pigment aluminiowy, tworzącą powłokę odporną na wysoką temperaturę.

Zalecane stosowanie

Do długotrwałej ochrony gorących powierzchni: rurociągów, rur wydechowych, kominów.

 
 

HEMPADUR ZINC 17360

 HEMPADUR ZINC 17360 jest dwuskładnikowym gruntem epoksydowym o wysokiej zawartości cynku.
Tworzy powłokę o wysokiej odporności na ścieranie i ciężkie warunki atmosferyczne. Zapewnia ochronę katodową miejscowych uszkodzeń mechanicznych.

Zalecane stosowanie

Jako spełniający wymagania pod względem V.O.C. uniwersalny grunt do długotrwałej ochrony konstrukcji stalowych w systemach epoksydowych, winylowych i akrylowych eksponowanych w środowisku korozyjnym o średniej i silnej agresywności.
Spełnia wymagania SSPC-Paint 20, typ 2, poziom 2 oraz ISO 12944-5.

 
 

HEMPATEX HI-BUILD 46410

HEMPATEX HI-BUILD 46410 jest fizycznie schnącą, grubopowłokową farbą o trwałym kolorze. Bazuje na żywicach akrylowych i niechlorowanych plastyfikatorach. Zawiera fosforan cynku. Powłoka odporna na wodę morską, rozpryski węglowodorów alifatycznych, olejów mineralnych, zwierzęcych i roślinnych.

Zalecane stosowanie

1. Jako powłoka podkładowa, międzywarstwa lub nawierzchniowa w systemach HEMPATEX w środowisku umiarkowanie korozyjnym.
2. Jako farba do napraw i zaprawek do kontenerów, jak również do innych zastosowań, tam gdzie prace konserwacyjne winny być przeprowadzone szybko i oszczędnie.
3. Jako powłoka nawierzchniowa dla kontenerów.

 
 

HEMPEL'S UNI-PRIMER 13140

 HEMPEL’S UNI-PRIMER 13140 jest szybko schnącym, jednoskładnikowym modyfikowanym gruntem epoksyestrowym z fosforanem cynku.

Zalecane stosowanie

Jako uniwersalny grunt w systemach HEMPALIN lub HEMPATEX do ochrony konstrukcji stalowych eksponowanych w atmosferze korozyjnej o słabej i średniej agresywności.
Zastosowanie tego gruntu umożliwia zmniejszenie asortymentu gruntów stosowanych podczas renowacji.

 
 

HEMPEL'S SHOPPRIMER E 15280

HEMPEL’S SHOPPRIMER E 15280 jest dwuskładnikowym gruntem epoksydowym z fosforanem cynku jako inhibitorem korozji. Przeznaczony do stosowania na automatycznych liniach malarskich oraz do nakładania ręcznego.

Zalecane stosowanie

Jako grunt czasowej ochrony płyt stalowych oczyszczonych strumieniowo-ścierniei i innej stali konstrukcyjnej podczas przechowywania i budowy. 

 
 

HEMPEL'S SHOPPRIMER ZS 15890

 HEMPEL’S SHOPPRIMER ZS 15890 jest dwuskładnikowym, cynkowym, etylokrzemianowym gruntem czasowej ochrony przeznaczonym do nakładania na liniach automatycznych. Szczególnie zalecany przy spawaniu (metodą MIG/MAG) i cięciu gazowym.

Zalecane stosowanie

Do średnioterminowego zabezpieczenia antykorozyjnego podczas magazynowania, obróbki i montażu oczyszczonych strumieniowo-ściernie blach i innych konstrukcji stalowych.

 
 

HEMPEL'S SHOPPRIMER ZS 15820

 HEMPEL’S SHOPPRIMER ZS 15820 jest dwuskładnikowym, rozpuszcvzalnikowym etylokrzemianowym gruntem czasowej ochrony, przeznaczonym do nakładania na liniach automatycznych. Szczególnie zalecany przy spawaniu (metodą MIG/MAG) i cięciu gazowym.
Zapewnia ochronę przed korozją równiez na obszarach poddawanych obróbce cieplnej.

Zalecane stosowanie

Do zabezpieczenia antykorozyjnego podczas magazynowania, obróbki i montażu oczyszczonych strumieniowo-ścierne blach i innych konstrukcji stalowych. Okres ochrony od krótkiego do średniego.

 
 

HEMPAQUICK PRIMER 13624

 HEMPAQUICK PRIMER 13624 jest szybko schnącym gruntem alkidowym z fosforanem cynku.

Zalecane stosowanie

Jako antykorozyjny grunt do ochrony konstrukcji stalowych, części maszyn, itp. gdy wymagane jest szybkie schnięcie. W warunkach warsztatowych, stosowany jako grunt czasowej ochrony i ogólnego stosowania, w szybkoschnących alkidowych systemach malarskich do ochrony stali eksponowanej w środowisku korozyjnym o słabej i średniej agresywności.

 
 

HEMPAQUICK ENAMEL 53840

 HEMPAQUICK ENAMEL 53840 jest szybkoschnącą emalią alkidową, tworzącą powłokę o trwałym połysku i kolorze.

Zalecane stosowanie

Jako powłoka nawierzchniowa na stal eksponowaną w atmosferze o niskiej i średniej korozyjności.
W przypadku aplikacji na linii, na małych elementach (pakowanych razem), zaleca się zastosowanie HEMPALIN ENAMEL 52140.

 
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.